Príbor pre ľudí s parkinsonovou chorobou


Parkinsonova choroba je choroba centrálnej nervovej sústavy, ktorá priamo súvisí s ubúdaním nervových buniek a je typická motorickými príznakmi. Veľké problémy preto robia úkony, ktoré si veľakrát zdravý človek ani neuvedomuje. Napríklad také jedenie. Ale už i tu pomáha našťastie technika.