Partneri

Partneri


Monitoring prístupnosti (go-ok)

Budujeme novú a originálnu online mapu prístupnosti pre hendikepovaných, pre seniorov, pre rodičov s deťmi… pre všetkých.


p4d

parking4disabled.eu

Celosvetový monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnených.


lol_logo

lol.go-ok.eu

(bez)Bariérové absurdity


letmo

Letmo SK, s.r.o.

Slovenský distribútor kompenzačných pomôcok pre zdravotne postihnutých a seniorov.


ProSenior

Na portáli www.prosenior.eu nájdete všetko, čo pomáha skvalitniť život seniorom a ich najbližších – spoľahlivé výrobky, služby a odborné poradenstvo.


lpr

Liga proti rakovine

Hlavným cieľom LPR SR je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti a napĺňať svoje poslanie aktivitami a projektmi.


Oz Bublina

Pretože vieme, aké je to vyrastať v detskom domove. Pretože vieme, že vyjsť z neho a zaradiť sa do života nie je ľahké. Pretože chceme dávať chvíle na ktoré sa nezabúda.


Inak obdarení

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom: „Zvládnuť starostlivosť o inak obdareného člena rodiny sa dá.“