Pravidlá fóra

O pravidlách
Fórum by malo mať nejaký smer, cieľ, imidž. Bolo by skvelé, aby ste sa v uvoľnenej a v kľudnej atmosfére bavili, ale taktiež by bolo dobré, aby ste brali ohľad aj na fakt, že si toto fórum môže čítať ktokoľvek, koho nemusí "baviť" čítať balast či nadávky. Toto fórum je v podstate aj vašou vizitkou a možno práve vďaka tomu, ako sem budete písať, tak sa možno na vás ľudia budú i pozerať.

Chceme vás preto požiadať, milí návštevníci, o dodržiavanie nasledujúcich pár pravidiel na tomto fóre.

Použitá terminológia (prevzaté aj z wikipedia.sk)
fórum: toto diskusné fórum - "Diskusné fórum www.HANDICAP.sk ...ťa postaví na nohy!"
ban: časovo obmedzené, alebo trvalé vyhodenie člena z fóra
spam: nevyžiadaná, hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu (poväčšine reklama)
balast: obsah bez významu
flamewar: diskusia, ktorá prekročila hranicu pre účastníkov prínosnej výmeny názorov a stala sa hádkou (je už o niečom inom)
warez: termín počítačového slangu označujúci autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom
know-how: súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií týkajúcich sa uplatňovania novších metód, postupov a techniky

Hore

Registrácia a členstvo
 • Pri registrácií vždy uvádzajte pravdivé údaje.
 • Členstvo v tomto fóre je zadarmo.
 • Jediným záväzkom člena voči tomuto fóru je dodržiavania týchto pravidiel. Iné záväzky voči fóru a ani záväzky fóra voči členom z členstva nevyplývajú.
 • Nevytvárajte duplicitné kontá (porušenie znamená ban).
Hore

Zákony, etika, právo
 • Príspevky nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 • Neospravedlniteľné je urážanie; osočovanie; rasistické a sexuálne narážky; rasistické a vulgárne vyjadrovanie; napádanie sexuálnej orientácie; napádanie a hanobenie národa, náboženstva, rasy alebo etnickej skupiny; národná, rasová, etnická alebo náboženská nenávisť; podnecovanie k diskriminácií, k nepriateľstvu alebo k násiliu.
 • Príspevky nesmú byť v rozpore s iným autorským zákonom.
 • Na všetky uverejnené texty, grafiku a know-how sa vzťahuje autorský zákon. Kopírovanie, pozmeňovanie alebo publikovanie bez písomného súhlasu majiteľa stránky / domény je považované za trestný čin, ktorý bude bezodkladne riešený.
 • Vlastník stránky / domény má nárok na ponechanie textov na svojej stránke, od momentu ich uverejnenia, zverejnené na dobu časovo neobmedzenú.
Hore

Publikovanie
 • Povolené je prispievať iba v Slovenskom alebo v Českom jazyku.
 • Dodržujte diakritiku, interpunkčné znamienka, gramatiku.
 • Držte sa všeobecnej témy - idei stránky, ktorou je "HANDICAP". Neplatí pre špeciálne témy na to určené.
 • Držte sa danej témy. Nepíšte chaoticky. Reagujte vecne.
 • Nevytvárajte zbytočne nové témy.
  Tip: Pozrite sa najprv, kde by sa váš príspevok mohol napísať ako reakcia (ikona odpovedať). Ak ste nenašli vhodnú tému v ktorej by sa dalo pokračovať, až potom vytvorte tému novú.
 • Názvy tém nazvite vecne.
 • Názvy vašich reakcií nazvite vecne.
 • Nepoužívajte stále pustený CAPS LOCK (NEPÍŠTE VŠETKO TAKTO VEĽKÝMI PÍSMENAMI).
 • Buďte ohľaduplní a diskrétni.
  Napr.: ak chcete napísať určitý príbeh, dbajte na to, aby sa nedotkol dotyčnej osoby - teda píšte ho tak, aby sa nevedelo koho týka.
Hore

Aktuálnosť informácií
 • Udržujte aktuálnosť vašich príspevkov. Týka sa to oznámení, pozvánok a pod., čiže článkov, obsahujúcich nejaký časový horizont, ktoré ste do fóra kedysi vložili. Hneď ako začnú byť neaktuálne, prosíme označte ich.
  Tip: Nad každým konkrétnym článkom je ikona "Ohlásiť príspevok". Ako dôvod uveďte "Vypršanie platnosti príspevku".
Hore

Balast, SPAM, warez, reklama
 • Žiaden spam, obťažovanie iných diskutujúcich, nevyžiadaná reklama, skrytá reklama, nie sú povolené.
  Tip: Pokiaľ chcete na stránke reklamu totožnú zameraním s fórom www.HANDICAP.sk, môžete tak spraviť v téme
  "Reklamy firiem". Pokiaľ chcete dohodnúť reklamu iného druhu, kontaktujte administrátora.
 • Zakázaný je warez, flamewar, balast, krátke odpovede typu "ok", "jj" a pod., prispievanie príspevkov bez vecného obsahu (napr. iba smajlíky), odpovede na príspevky ktorým nerozumiete (nemáte znalosti z danej oblasti).
Hore

Práva administrátorov a moderátorov
 • Názory administrátorov alebo moderátorov nemusia byť totožné s názormi prispievateľov na tomto fóre.
 • Administrátori a moderátori si z dôvodu prehľadnosti, vecnosti a dodržiavania pravidiel na fóre vyhradzujú právo na:
  • zmazanie príspevku / témy a to i bez predchádzajúceho varovania
  • úpravu príspevku / témy a to i bez predchádzajúceho varovania
  • presun alebo presmerovanie príspevku / témy a to i bez predchádzajúceho varovania
  • uzamknutie príspevku / témy a to i bez predchádzajúceho varovania
  • udelenie ban-u a to i bez predchádzajúceho varovania
  • zmenu týchto pravidiel a to i bez predchádzajúceho varovania
Hore

Posledná zmena pravidiel
 • 18.05.2008 © by vio
Hore