Prečo HANDICAP.sk?

 • HANDICAP, HENDIKEP (z angl. handicap = "hand i´the cap" - ruku do čiapky)

  Základom vyspelej a zrelej demokracie je možnosť slobodne si vymieňať názory a aj mať možnosť organizovať sa.
  Je dôležité, aby sa skúsenosti ľudí brali vážne a aby boli zverejnené. Spoločnosť napreduje tým, ako dokáže narábať s týmito skúsenosťami. Jedným z veľkých možností je internet a diskusné fóra, kde je toto všetko možné.
  Takýmto príkladom je projekt HANDICAP.sk ...ťa postaví na nohy! Je jediným diskusným fórom tohto druhu (nielen) pre postihnutých.
  Tu si môžu postihnutí a samozrejme i zdraví ľudia vymieňať názory, skúsenosti, požiadavky, korešpondenciu medzi sebou a odborníkmi, pomáhať si, boriť mýty... vio

  Sponzori

  Sponzor webpriestoru   REFRESH.sk


  Partneri

     Liga proti rakovine SR   Aktivny vozik